استثمار شبکه‌های اجتماعی

url

مدافع کلیپ | اين شبكه‌ها مدتي است خانه و خانواده را هدف گرفته‌ و سبب شده‌اند تا افراد خانواده از يكديگر دور شوند تا آنجا كه در برخي از خانواده‌ها همين گروه‌ها جاي همسر و فرزند را گرفته‌اند. متأسفانه اكنون نرم‌افزارهاي بي‌آزاري كه قرار بود دوري فاصله‌ها را جبران كنند، زندگي مشترك ايرانيان را نشان گرفته‌اند. شايد فكر كنيد اين‌گونه شيوه‌هاي مدرن معاشرت تهديدي براي عشق مشترك همسران و خانواده‌هاي ايراني به حساب نمي‌آيد اما باور كنيد به‌همان اندازه كه زندگي خانوادگي معتادان به مواد مخدر در خطر است زندگي مشترك زوج‌هاي ايراني معتاد به نرم‌افزارهاي ارتباطي نيز هر لحظه در خطر فروپاشي است.

دانلود