کلیپ موشن گرافیک اگر خدا می خواست

1536660188396

شاعر: نفیسه سادات موسوی، گرافیست: عباس گودرزی، گوینده: سجاد هاشمی، تهییه شده در تلویزیون اینترنتی روشنگری با همکاری سایت جامع شهید آوینی

دانلود