کلیپ مستند تولد در زمين سوخته

url

مستند «تولد در زمين سوخته» به تاثيرات مخرب استفاده از تسليحات حاوی اورانيوم ضعيف شده توسط ارتش آمريكا و متحدانش در جنگ های اخير می پردازد.

دانلود