کلیپ مستند برجام (تحریم ها)

hhh

مجموعه مستند هشت قسمتی «برجام» به بررسی تاثیرات برنامه جامع اقدام مشترک بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی می پردازد. در اولین برنامه از این مجموعه تاثیرات «برجام» در حوزه سیاست خارجی با حضور کارشناسان موافق و منتقد توافق وین بررسی می‌شود.

دانلود