مستند گل محمدی

مستند گل محمدی

بسیاری معتقدند که اردیبهشت ماه دل انگیز ایران، تا حد زیادی مطبوع بودن خود را به رویش گل محمدی در این فصل مدیون است.

گل محمدی که عمدتا در مناطق کوهپایه‌ای و اقالیم خشک و نیمه خشک ایران کشت می شود همواره برکت فراوانی را هم برای ساکنین آن مناطق و هم برای تمامی ایرانیان به همراه دارد.

مستند “گل محمدی” فرآیند چیدن گل های محمدی  و تبدیل آن به گلاب و اسانس در کارگاه های خانگی و سنتی و همچنین کارگاههای بزرگتر را به تصویر می کشد.

در این مستند درباره گلاب گیری ،وجه تسمیه گل محمدی ،خواص دارویی و باور مردم درباره این گل مطالبی گفته خواهد شد.

دانلود