مستند نه تهدید نه تحریم

url

مستند «نه تهدید، نه تحریم» به موضوع مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ می پردازد.

دانلود