مستند برادرانه – اردوهای جهادی

url

مستند «برادرانه» به موضوع فعالیت های جهادی در منطقه سنی نشین استان کردستان می پردازد.

این مستند روایتی متفاوت از جهاد با زبان روزه در مناطق سنی نشین استان کردستان است؛ حیدر زیبایی کارگردانی «برادرانه» را بر عهده داشته است.

در این مستند با برخی جهادگران مصاحبه می شود و آنها نظرات خود را در ارتباط با فعالیت های جهادی عنوان می کنند.

همچنین فعالیت های جهادی در استانی سنی نشین مانند کردستان از زوایای مختلف مورد بحث قرار می گیرد.

دانلود