مستند از خاک تا افلاک

urlت

مستند «از خاک تا افلاک» به موضوع ساخت مهر و استفاده از آن برای اقامه نماز می پردازد.

مستند «از خاک تا افلاک» درباره مراحل مختلف ساخت مهر نماز، از استخراج خاک مناسب تا بسته بندی و ارسال آن به محل های فروش است.

دانلود

دوربین مستندساز خاک را از زمینی بودن تا ابزاری برای سجده و نزدیکی به پروردگار عالم به تصویر می کشد.

همچنین تصاویری از اقامه نماز توسط مراجع عظام تقلید در حرم های مطهر در این مستند به نمایش در می آید.

گفت وگو با افرادی که در کارگاه مهرسازی کار می کنند بخش دیگری از «از خاک تا افلاک» است.

تحقیق و کارگردانی این مستند توسط سعید همتی وند صورت گرفته علی عظیم زاده طهرانی نیز تصویربردرای آن را بر عهده داشته است.

صدای فرخ نعمتی به عنوان راوی در این مستند شنیده می شود.

«از خاک تا افلاک» در اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی تهیه شده است.