مستندی درباره شهید محسن حاجی حسنی

«محسن حاجی حسنی کارگر» به همراه سه قاری و حافظ بین المللی از مشهد در حج تمتع امسال شرکت کرده بود که درپی فاجعه بزرگ و ناگوار کشته شدن حاجیان در روز عید قربان در منا، نام وی ابتدا در لیست مفقودین و سپس به عنوان جان باخته این حادثه تلخ اعلام شد.

دانلود