مستند ماموریت در بن بست به بررسی شخصیت ریچارد پرل  وامیر عباس فخر آور وارتباط ونقش فخر آور در جریان ۱۸ تیر ۱۳۷۸  وارتباط با سرویس ها وضد انقلاب بیگانه می پردازد.
دریافت فایل تصویری wmv
مستقیم
حجم:۳۳،۸۱۱مگابایت
دریافت فایل تصوبری ۳gp
مستقیم

حجم:۱۳،۳۰۶مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات