دوستان با عرض پوزش به خاطر اینکه این چند روز کلیپی قرار ندادیم.مشکلی پیش اومد ان شا ء الله تا فردا حل میشه

یا علی