عرضه کتاب های ممنوعه در نمایشگاه کتاب

عرضه کتاب های ممنوعه در نمایشگاه کتاب

از بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر می رسد که کتاب های نویسندگان مسئله دار و معاند نظام نیز در برخی غرفه ها به فروش می رسد. در این باره شنیده می شود حتی برخی غرفه هایی که این کتاب را برای فروش در اختیار ندارند، برای جذب مخاطبان بیشتر، با جوسازی و ادعای کذب فروش کتاب افراد مسئله دار، در پی کشاندن جمعیت به سمت غرفه های خود هستند.

دانلود