کلیپ های جالب مربوط به همایش شیطان پرستی باتوضیحات جالب همراه با تصویروتوضیحات مربوط به آن.
فرمت: wmv
دانلود کلیپ تصویری قسمت اول
حجم:۱۴،۹۹۴مگابایت
دانلود کلیپ تصویری قسمت دوم
حجم:۱۴،۸۹۷مگابایت
دانلود کلیپ تصویری قسمت سوم
حجم:۱۸،۸۷۶مگابایت
دانلود کلیپ تصویری قسمت چهارم
حجم:۲۵،۳۷۷مگابایت

فرمت: ۳gp

دانلود کلیپ تصویری قسمت اول
حجم:۶،۳۳۱مگابایت
دانلود کلیپ تصویری قسمت دوم
حجم:۶،۲۷۹مگابایت
دانلود کلیپ تصویری قسمت سوم
حجم:۷،۸۱۹مگابایت
دانلود کلیپ تصویری قسمت چهارم
حجم:۸،۰۸۲مگابایت
توصیه می شود باتوجه به حجم زیاد حتما مشاهده نمایید.
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات