مجموعه تصاویر واقعی از جبهه وجنگ وشهادت رو براتون گذاشتم امیدوارم مشاهده نمایید.