ابو عزرائیل کابوس داعش

این فرد که «ابوعزرائیل» نام دارد با ۴۰ سال سن، رعب و وحشتي عجيب در دلِ تروریست‌های داعش انداخته است.

دانلود