rozane

شاید تابحال این دعواها وزد و خوردهای خیابونی رو دیده باشید و برایتان عادی شده باشد، اما دعوا و زد و خورد سیاسیون شاید از آن اتفاقاتی باشه که به تازگی مرسوم شده است. یک نماینده ی مجلس به یک وزیر و یا یک مسئول دولتی نیش و کنایه می زند و تهدید به افشاگریهای عجیب و غریب می کند و روز دیگر معاون رئیس جمهورو یا یک وزیر، مجلس و نمایندگان را تهدید می کند و بر علیه نماینده ای در سایتهای خبری نامه نگاریهای جا لبی را انجام ما می دهد. خلاصه این روزها و ماه ها بازار هر چه که کساد و گران باشد، بازارتهدید و توهین و افشا گریهای نمایندگان دولت و مجلس بر علیه یکدیگر داغ است. اما جدیدترین اتفاق از این دست تکه انداختن رئیس مجلس و رئیس دولت به یکدیگر است. یک روز رئیس قوه ی مقننه بر علیه رئیس مجریه صحبت می کند و روز دیگر، رئیس قوه ی مجریه بر علیه رئیس قوه ی مقننه. آخر سر هم که طاقت همه ی عوام و خواص طاق می شود هر دو رئیس قوا با لبخند و شوخی در جلوی دوربین حاضر می شوند و می گویند که اتفاق خاصی رخ نداده است. اما باید ببینیم آتش مناظرات دولت و مجلس دامن مردم را خواهد گرفت یا نه?
دریافت فایل تصویری flv  حجم:۷،۸۶۲مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج) و امام خامنه ای صلوات