کلیپ ناگفته هایی از جمع بندی وین

ناگفته هایی از جمع بندی وین

در این گزارش خبری ناگفته هایی از جمع بندی مذاکرات هسته ای ایران و گروه ۱+۵ در وین را مشاهده خواهید کرد.

دانلود