????? ??????? «????? ????? ???? ??????»? «????? ????? ??????»? ? «????? ????? ??????»

کلیپ سخنان زیبای امام خامنه ای در آغاز سال ۱۳۹۴ در موضوع مذاکرات

لینک دانلود

با تشکر از دوست عزیزمون جناب حیدری برای ارسال این کلیپ

سلامتی اقا امام زمان(عج) و امام خامنه ای صلوات