کتک خوردن سرباز اسرائیلی از زنان فلسطینی

kkk

زنان فلسطینی در جریان تظاهرات اعتراضی به رژیم اشغالگر قدس، مانع دستگیری یک کودک توسط نظامیان صهیونیست شده و نظامی‌ای که قصد داشت طفل فلسطینی را بازداشت کند، به شدت کتک زدند.

دانلود