چرا آمریکا به ایران حمله نمی کند؟

بخشی از سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی پیش از خطبه های نماز جمعه ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران

دانلود