پیچ پیچید، حاج آقا خاطره نپیچید

سخنرانی حاج سعید قاسمی در دومین سالگرد شهادت شهید مهدی عزیزی بهشت زهرا – تهران ۱۳۹۴/۵/۱۵

دانلود