پس آرمان خواهی ما کجاست ؟!

image377433

گزیده ای از سخنرانی دکتر حسن عباسی درباره آینده جوانان و آرمان پژوهی مهدویت – ۳ خرداد ۱۳۹۴ – دانشگاه تهران

دانلود