به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام رضا (ع) فرهاد دانشجو به جای دکتر جاسبی به عنوان رئیس دانشگاه آزاد به شورای عالی انقلاب اسلامی معرفی شد .
منبع