ویژگیهای انسان با ایمان از دیدگاه شهید مطهری

تاریخ ایراد سخنرانی : سال ۱۳۵۴ – سخنرانی در یکی از مساجد تهران

دانلود کلیپ