نکاح اجباری دختران افغان توسط طالبان

طالبان در ولسوالی برکه ولایت بغلان افغانستان نامزد یک پلیس را به زور به نکاح یک عضو طالبان در آوردند. همچنین گفته می شود طالبان یکی از همسران مرد دیگری که دو همسر داشت را نیز به نکاح یک عضو دیگر طالبان در آورده اند. در این ولسوالی نزدیک به ۱۰۰ فامیل زندگی می کنند که از دست طالبان به ستوه آمده اند. ساکنان این ولسوالی برای دفاع از خود و خانواده سلاح در دست گرفته اند.

دانلود