موشن گرافیک نقشه جامع علمی کشور

تا چه اندازه با نقشه جامع علمی كشور بعنوان يكی از اولويت‌ها و اسناد بالادستی نظام و میثاق علم و فناوری کشور آشنائیم؟ افق ترسیم شده برای کشور در زمینه علم و فناوری برای سال ۱۴۰۴ کجاست؟ آیا رشد علمی کافی است؟ آیا سیاست های حمایتی به درستی تصویب و اجرا می شوند؟

اصلاح ساختارها و فرآيندهای مربوطه، هماهنگی و انسجام‌بخشی در اجراي نقشه جامع و نظارت بر حُسن اجرای آن از وظايف ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی كشور تعريف شده است. تا چه میزان با این ستاد آشنائیم؟

دانلود