ملک سلمان؛ صدام جدید خاورمیانه

urlddd

بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی در یمن کشته شده‌اند تا صدامی جدید در منطقه قد علم کند؛ صدامی که این بار ملک سلمان نام دارد.

دانلود