حتما گوش کنید:
بخشی از مصاحبه ی  آقای شجونی در برنامه
دیروز امروز فردا
دانلودصوتی
حجم:  ۵۵۶ کیلوبایت
دانلودصوتی
حجم: ۵۰۰ کیلوبایت
دانلودصوتی
حجم :  ۳۵۸کیلو بایت
شادی روح امام وشهدا صلوات