مستند برجام (بازرسی ها)

url

مجموعه مستند هشت قسمتی «برجام» به بررسی تاثیرات برنامه جامع اقدام مشترک بر حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی می پردازد. در چهارمین برنامه از این مجموعه به موضوع بازرسی ها و پذیرش پروتکل الحاقی اختصاص دارد که با حضور کارشناسان موافق و منتقد توافق وین بررسی می‌شود.

دانلود