مستضعفين در انديشه انقلاب

gh

این کلیپ به بازخوانی انديشه های حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در ارتباط با محرمان و مستضعفان جامعه می پردازد و نکات تکان دهنده ای را گوشزد می کند.

دانلود