کليپ صوتي با نام اصل قضيه محبت است.
وجاري شدن خطبه عقد توسط رهبر معظم انقلاب
دانلودکنيد
منبع