صحبت های فوق العاده وجالب حاج سعید قاسمی در مورد امام وخط امام(ره)وهچنین در مورد کسانی که از این راه بیرون رفتند.ومسئولین فعلی وقبلی که دست در دست غرب گذاشتند.
فایل تصویری ۳GP (قسمت اول)
غیرمستقیم – مستقیم
حجم: ۹،۶۳۱ مگابایت
فایل تصویری ۳GP (قسمت دوم)
غیرمستقیم – مستقیم
حجم: ۱۰،۷۶۴ مگابایت
فایل تصویری ۳GP (قسمت سوم)
غیرمستقیم – مستقیم
حجم: ۱۰،۲۹۸ مگابایت
دریافت فایل صوتی
مستقیم – غیرمستقیم
حجم:۴،۲۷۷مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات