سعید قاسمی:احمد جان،تو بودی وفرمان امام(ره)درمورد سلمان رشدی روی زمین می ماند؟! احمد جان،تو بودی وفرمان آقا در مورد زدن ناوها در خلیج فارس روی زمین می ماند؟! احمد جان،تو باشی وهم لباسی ها تو به دنبال جنگولک بازی های سیاسی ومقاصد اقتصادی باشند؟!
دریافت فایل تصویری
مستقیم
حجم:۱۴،۵۲۱مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات