فیلم جدید از لحظه وقوع فاجعه اسفناک منا

کاربران در شبکه‌های اجتماعی به تازگی فیلمی جدید را از فاجعه منا منتشر کردند.

دانلود