یک فلش جالب از سخنان امام خامنه ای شکر خدا برای فهمیدن ملت از همه چیزها
مستقیم
حجم:۱،۲۳۳مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات