“عاشورا؛ روزی که ظهرش نه هم چون ظهرهای دیگر بود و آفتاب تابانش نه هم چون روزهای دیگر، خورشید اشعه سوزانش را هم چون شعله‌های
آتش بر زمین می‌تابانید در صحرای نینوا، در کنار شط فرات خیمه‌گاه حسین(ع) در مقابل خرگاه یزید و یاران حسین (ع) در مقابل لشگریان یزید صف
آرایی کرده‌اند و لحظه انتخاب فرا رسیده است.”                                                    شهید آوینی
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات