سهل اندیشی در تاریخ – مذاکره با خصم

urls

بررسی دیدگاه حاکم در دولت یازدهم و مقایسه آن با نظر امام خامنه ای (مدظله العالی)

دانلود