سخنان رائفی پور درباره Clash of Clans

5mcv46

گزیده ای از سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در مورد آسیب های بازی پرطرفدار و اعتیاد آور Clash of Clans

دانلود