زیارت قبور برای زنان نامشروع است!

حدود دویست سال پیش با تأسیس فرقه وهابیت به دست محمد بن‌عبدالوهاب در عربستان که با حمایت بی دریغ پیر استعمار، دولت انگلستان منجر به احیای اندیشه های افراطی و غلط ابن تیمیه گردید، برخی از عقاید و آداب مهم مسلمانان مورد انکار این فرقه قرار گرفت و وهابیت به بهانه مقابله با شرک و احیای کلمه توحید، به مقابله و مبارزه با این بخش از اعتقادات مسلمانان پرداخت؛ اعتقاداتی نظیر احترام و توسل به اولیای الهی، درخواست شفاعت از اولیای الهی و زیارت قبور رسول گرامی اسلام و ائمه: و اولیای الهی.

 

در این کلیپ شاهد تناقضات کارشناسان شبکه وهابی کلمه درباره حکم شرعی زیارت قبور توسط زنان خواهید بود.

 

شبکه تروریستی و وهابی کلمه از آغاز فعالیت خود در پشت نقاب مدافع حقوق اهل سنت ایران و با پول های عربستان و کشورهای غربی روزانه به تفرقه اندازی ، شبهه پراکنی و تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

دانلود