روایتی از ماجرای ۲۵بهمن ۸۹ وسخنان امام خامنه ای
دریافت فایل تصویری
مستقیمغیرمستقیم
حجم:۵،۲۳۳مگابایت
سلامتی اقا اما مزمان(عج)وامام خامنه ای صلوات