روایت شاهدان عینی از فاجعه منا

url

دو روز از فاجعه منا و کشته شدن بیش از ۲۰۰۰ زائر حج تمتع امسال کشته شدند. عربستان سعودی هنوز آمار دقیقی از کشته شده های این حادثه ارائه نکرده است. اما زائرانی که از این حادثه زنده بیرون آمدند، روایت های دردناکی از صبح روز عید قربان دارند.

دانلود