روایتی از ارادت علامه حسن زاده به شهداء

علامه حسن زاده(10)

کلیپ تصویری از روایتگری امیر سرتیپ غلامحسین دربندی و نقل خاطره ای از علامه حسن زاده آملی

دانلود