1797678

رهبر انقلاب: راه نفوذ آمریکا را خواهیم بست

حضرت امام خامنه ای (حفظه الله) : به خیال خودشان در این توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست،نه معلوم است اینجا و نه آنجا تصویب بشود، نیت آنها این بود که از این توافق راهی پیدا کنند برای نفوذ درکشور. ما این راه را بستیم. ما این راه را به طور قاطع خواهیم بست.نفوذ اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی امریکا را در کشور اجازه نخواهیم داد.

دانلود

سلامتی آقا امام زمان(عج) و امام خامنه ای صلوات