پاسخ  استاد رحیم پور به سوالی در این مورد که کسی به هدف عناد ورزی سوالی را مطرح می کند وکسی که در زمینه اعتقادی  مشکل عدم فهم وسوال دارد.
دریافت فایل تصویری
مستقیم
حجم:۳،۰۲۶مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات