صحبت های رحیم پور ازغدی در مورد هدایت و رهبری حرکت ملتها توسط علما ، وعلما هستند که درطول تاریخ مایه حرکت صحیح و یا ناصحیح مردم بودند وهمچنین جلو افتادن توده ها از خواص ونخبگاندر حرکت ملتها.
دریافت فایل تصویرِی
مستقیم
حجم:۲۴،۴۰۴مگابایت
دریافت فایل صوتی
مستقیم
حجم:۲،۶۱۷مگابایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات