13890614

امام خامنه ای :کشور نیاز دارد به جهادعلمی ،جهاد جهاد….(۱۴-۶-۱۳۸۹)
دریافت فایل تصویری
مستقیمغیر مستقیم
حجم:۹۰۰کیلوبایت
امام خامنه ای :علوم انسانی حاضر در کشور ماسئل ما را حل نمی کند
دریافت فایل تصویری
مستقیمغیر مستقیم
حجم:۹۲۰کیلوبایت
سلامتی آقا امام زمان(عج)وامام خامنه ای صلوات