دکتر مهدی خزعلی به دلیل وجود نام مقدس جمهوری اسلامی

ایران بر روی اتاق مناظره از مناظره با دکتر رهدار طفره رفت

با توجه به توافق صورت گرفته بین جناب آقای دکتر مهدی خزعلی و حجت الاسلام دکتر رهدار  قرار مناظره ای با موضوع دموکراسی دینی در تاریخ ۸۹/۱۲/۷  ساعت ۲۱ به صورت ویدئو کنفرانس صورت پذیرد و علیرقم تلاش های صورت گرفته و حاضر شدن تعدادی زیادی در این مناظره جناب آقای دکتر مهدی خزعلی از حاضر شدن در این مناظره در مکان مشخص شده از قبل کناره گرفتند و در این مناظره شرکت نکردند .

این مناظره که به صورت کنفرانس آنلاین قرار اجرا داشت و با توجه به قرار قبلی بین طرفین موضوع این مناظره دموکراسی دینی تعیین گردید

عدم حضور جناب دکتر مهدی خزعلی به این علت مطرح گردید که عنوان محیط گفتمان با عنوان جمهوری اسلامی ایران بوده است و این مطلب به نحوی گویای این موضوع است که شخص دکتر مهدی خزعلی با جمهوری اسلامی ایران عنادی داشته اند که اینچنین از گفتگو در محیطی با این عنوان کناره گرفته اند

با توجه به توافق صورت گرفته بین جناب آقای دکتر مهدی خزعلی و حجت الاسلام دکتر رهدار  قرار مناظره ای با موضوع دموکراسی دینی در تاریخ ۸۹/۱۲/۷  ساعت ۲۱ به صورت ویدئو کنفرانس صورت پذیرد و علیرقم تلاش های صورت گرفته و حاضر شدن تعدادی زیادی در این مناظره جناب آقای دکتر مهدی خزعلی از حاضر شدن در این مناظره در مکان مشخص شده از قبل کناره گرفتند و در این مناظره شرکت نکردند .

این مناظره که به صورت کنفرانس آنلاین قرار اجرا داشت و با توجه به قرار قبلی بین طرفین موضوع این مناظره دموکراسی دینی تعیین گردید

عدم حضور جناب دکتر مهدی خزعلی به این علت مطرح گردید که عنوان محیط گفتمان با عنوان جمهوری اسلامی ایران بوده است و این مطلب به نحوی گویای این موضوع است که شخص دکتر مهدی خزعلی با جمهوری اسلامی ایران عنادی داشته اند که اینچنین از گفتگو در محیطی با این عنوان کناره گرفته اند

قابل ذکر است حضرت ایت الله خزعلی بارها از مواضع فرزند خود اعلام برائت نموده اند

در ادامه دکتر رهدار مسئول سیاسی موسسه امام خمینی زیر نظر ایت الله مصباح یزدی به تشریح دیدگاه دموکراسی دینی پرداختند که فایل کامل این سخنرانی به زودی جهت استفاده خوانندگان ارائه خواهد شد

لازم به ذکر است بنا اخبار موثق رسیده افراد ضد انقلاب و معاند نظام جمهوری اسلامی در شب قبل از مناظره با ایشان تماس گرفته اند و ایشان را از مناظره منصرف کرده اند