دلیل بریدن سر شیعیان چیست ؟!!

در این کلیپ یکی از فرماندهان داعشی تنها دلیل بریدن سر شیعیان را فتوای ابن تیمیه از علمای وهابیت اعلام می کند.

دانلود