دشمنی وهابیت با شیعیان و ایران

urlddd

کلیپی از موضع گیری وهابیت و آل سعود و شبکه های ماهواره ایشان پس از فاجعه منا که عمق دشمنی آنها با شیعیان را نشان می دهد و عمدی بودن این حادثه بزرگ و دردناک را بیش از پیش به اثبات می رساند.

دانلود