خاطره جالبی از شهید ابراهیم هادی

در برنامه طنز خندوانه برادر شهید ابراهیم هادی خاطراتی از دوران گذشته این شهید بزرگوار بیان کرد.

دانلود